чанартай хэв

Асуулт 15

Асуулт 15

Асуулт 15

Асуулт.Зарим флэш байна.
Заавар: Эхлээд "А" дээрх улаан өнгийн бэхний хуудсыг хавтаслана.болон улаан тэмдгийг шалгахын тулд хэвийг хаа.дараа нь "А"-г ​​зохих ёсоор засна.
Татаж авах