чанартай хэв

Асуулт 14

Асуулт 14

Асуулт 14

Асуулт: Хөндий дээр зарим PVC адаптер наасан байна.
Заавар:
1. Хөргөх ус хэвийн эсэхийг шалгах
2. Эдгээр нүхийг гадаргуу дээр нөлөөлөөгүй 240 см хэмжээтэй жижиг барзгар элсэн цаасаар шууд зүлгэж өгнө.